Kiralama

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Rumelihisarı Mahallesi Sırçacı Sokağı ve Aralığında kain 6 pafta, 45 ada, 3 parsel sayılı 42.71 m² alanlı 22.07.1983 onanlı 1/1000 ölçekli Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi Uy

Tarih/Saat: 06 Haziran 2017 17:10
Muhammen Bedeli : 9000
Teminat Tutarı : 270
Icerik :

 

 

İHALE KOMİSYON KARARI

 

KARAR TARİHİ :  25.05.2017

 

KARAR NOSU :

  Mülkiyeti Belediyemize ait olan Rumelihisarı Mahallesi Sırçacı Sokağı ve Aralığında kain 6 pafta, 45 ada, 3 parsel sayılı 42.71 m² alanlı 22.07.1983 onanlı 1/1000 ölçekli Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar planında "yeşil alanda" küçük bir kısmı da " yolda" kalan taşınmazın 25 m²  lik kısmının imar planında ayrıldığı amaç doğrultusunda kullanılıncaya kadar çevre estetiğini bozmayacak ve Belediyemize gelir getirebilecek bir durumda değerlendirilebilmesi için , 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesine göre Açık teklif usulü ile  Aylık 750-TLX12 ay= 9.000-(Dokuzbin) TL+KDV yıllık bedelle, 270-(İkiyüzyetmiş)TL geçici teminat üzerinden 3(üç) yıl süreyle kiraya verilmesi işi için Komisyonumuz  saat 11:15’de Encümen  odasında toplandı. İhale İşlem dosyası incelenerek, ihale hazırlığının aşağıda özetlendiği şekilde ve noksansız  olarak yapıldığı tespit edildi.

 

Onay belgesinin Tarihi ve no. su. 03/05/2017 tarih, 5259882-2641 sayılı

 

İhalede uygulanan usul : 2886 sayılı D.İ.K nun 45. mad.göre Açık Teklif Usulü  ile.    

 

Duyuruların ne şekilde,nerede ve hangi tarihlerde yapıldığı: 12-15 Mayıs 2017 tarihleri  arasında   Yenisöz Gazetesinde   yayınlanmak suretiyle.     

Niteliği,cinsi ve miktarı;Kilyos 901 ada, 1 parsel sayılı toplam: 26.550 m² (Alan 3)alanlı taşınmazın   plaj alanı ve tesis ( kafeterya, büfe,depo, duş, wc, soyunma kabinleri, çay bahçesi alanı, araç park alanı) 01 Haziran 2017-0l Eylül 2017 tarihleri arasında 3(üç) aylığına sezonluk olarak kiraya verilmesi işi ihalesi

              

              Tahmin edilen bedeli: Sezonluk 275.000-( İkiyüzyetmişbeşbin) TL +KDV

Ödeme saymanlığı  ve yılları: Mali Hizmetler Müdürlüğü

İhaleye katılan Firma sayısı:-1

 

 

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLEN FİRMALARIN:

 

İSİMLERİ                          :                          ADRESLERİ            :         TEKLİF ETTİKLERİ FİYATLAR  :                                   

  1.  

 Hacısüleymanoğlu Turizm İnşaat ve           Kilyos Plaj yolu Cad.                                                  

 Otomotiv Ticaret Limited Şirketi Ad.    No:17 Sarıyer/İST   Sezonluk 275.000-TL+ KDV 282.000-TLKDV                                              

 Güven HACISÜLEYMANOĞLU  

 Mustafa HACISÜLEYMANOĞLU                                 

 

 

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEYEN FİRMALARIN:

İSİMLERİ             :                     ADRESLERİ               :       TEKLİFİN DEĞERLENDİRİLMEME NEDENİ                             

-------

 

 

 

İHALE YAPILAN FİRMANIN

İSMİ  ;                                              ADRESİ        ;                                 TEKLİF ETTİĞİ FİYAT:

 

Hacısüleymanoğlu Turizm İnşaat ve           Kilyos Plaj yolu Cad.                                                 

 Otomotiv Ticaret Limited Şirketi Adı.   No:17 Sarıyer/İST              Sezonluk  282.000-TLKDV                                             

 Güven HACISÜLEYMANOĞLU                                                                 (İkiyüzseksenikibin)+KDV

 Mustafa HACISÜLEYMANOĞLU                                 

                    

 

                                                                                                                            …/…

 

  • 2 -

 

 

          İhalenin Yapılış Gerekçesi ;   Kilyos 901 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın toplam 26.550 m² (Alan 3) üzerinde  plaj alanı ve tesisin 01 Haziran  2017-01 Eylül 2017 tarihleri  arası kiraya verilmesi işi ihalesi.                                                                 

 

           Yukarıda belirtilen gerekçelerle; İhale konusu taşınmaz üzerinde bulunan  plaj alanı ve tesisin  Sezonluk 01 Haziran  2017-01 Eylül 2017  tarihleri arası 3 (üç) aylık    282.000-(İkiyüzseksenikibin)TL+KDV bedelle . Hacısüleymanoğlu Turizm İnşaat ve Otomotiv Ticaret Limited Şirketi Adına Güven HACISÜLEYMANOĞLU –Mustafa HACISÜLEYMANOĞLU’na  kiraya verilmesine ve İhalenin İta Amirinin onayına sunulması  İhale Komisyonunca 25.05.2017 tarihinde  oybirliğiyle karar verildi.

              

 

 

 

 

 

Dr.Mustafa TOK               Nadir GÜNDAY                       Fatik EKER             Mustafa BAKIR

 İhale Kom.Başk.                            Üye                                    Üye                             Üye                                

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

Dursun ŞİŞMAN                                   Sevim KOÇ                                 Av.Cevdet AYDIN

Yazı İşl.Md.                                     Mali Hizm.Müd.V                             Huk.işl.Müd.V

                                                                 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

                                                                    O N A Y

                                                              Hüseyin ÇOŞKUN

                                                         BELEDİYE BAŞKAN V

 

                                                                 

                                                                    

                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Dosya : İlgili dosyayı indirmek için tıklayınız.