Mülkiyet

Uskumruköy, 402 parselde bulunan taşınmazın kiraya verilmesi işi (10.08.2017)

Tarih/Saat: 10 Ağustos 2017 16:30
Muhammen Bedeli : 108.000
Teminat Tutarı : 3.240
Icerik :

İHALE KOMİSYON KARARI

 

KARAR TARİHİ :  10.08.2017

KARAR NOSU   :   397

   Mülkiyeti Belediyemize ait olan Uskumruköy Mahallesi 402 parsel kuzeyindeki Park alanının 4000 m²lik kısmı üzerinde (297 m²  alanlı tesis binası) taşınmazın ,2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesine göre açık teklif usulü ile 3 (üç) aylık 9.000 TLX12ay=108.000 (Yüzsekizbin) TL+KDV (yıllık) muhammen bedel üzerinden, 3.240 (Üçbin ikiyüzkırk) TL geçici teminatla kiraya verilmesi işi İhalesi için Komisyonumuz  saat 11:30’da Encümen  odasında toplandı. İhale İşlem dosyası incelenerek, ihale hazırlığının aşağıda özetlendiği şekilde ve noksansız  olarak yapıldığı tespit edildi.

Onay belgesinin Tarihi ve no. su. 11/07/2017 tarih, 5312425-958 sayılı

İhalede uygulanan usul : 2886 sayılı D.İ.K nun 45. mad.göre Açık Teklif Usulü  ile.    

Duyuruların ne şekilde,nerede ve hangi tarihlerde yapıldığı: 26 Temmuz-3 Ağustos 2017 tarihleri  arasında   Yenisöz Gazetesinde   yayınlanmak suretiyle.     

Niteliği,cinsi ve miktarı; Uskumruköy Mahallesi 402 parsel kuzeyindeki Park alanının 4000 m²lik kısmı üzerinde (297 m²  alanlı tesis binası) taşınmazın 3 (üç) yıl süreyle  kiraya verilmesi işi ihalesi

               Tahmin edilen bedeli: Aylık 9.000 TLX12ay=108.000 (Yüzsekizbin) TL+KDV (yıllık)

 Ödeme saymanlığı  ve yılları: Mali Hizmetler Müdürlüğü

İhaleye katılan Firma sayısı:-1

 

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLEN FİRMALARIN:

İSİMLERİ                          :                          ADRESLERİ            :         TEKLİF ETTİKLERİ FİYATLAR  :                                   

  1. TEKLİF                  2. TEKLİF

 PARK ONE Evleri Site   Uskumruköy Mah.Vadi Sokak No:16    Aylık  9.000-TL+KDV     9.100-TL+KDV

 Yöneticiliği adına                 Sarıyer /İstanbul                      

 Burak KAYAHAN              

 İbrahim ÇATAK                

 

  TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEYEN FİRMALARIN:

İSİMLERİ             :                     ADRESLERİ               :       TEKLİFİN DEĞERLENDİRİLMEME NEDENİ                             

-------

İHALE YAPILAN FİRMANIN

İSMİ  ;                                              ADRESİ        ;                                         TEKLİF ETTİĞİ FİYAT:

PARK ONE Evleri Site           Uskumruköy Mah.Vadi Sokak No:16   

Yöneticiliği adına                     Sarıyer /İstanbul                          Aylık 9.100- (Dokuzbinyüz)TL+KDV

 Burak KAYAHAN                                                                     Yıllık 109.200-(Yüzdokuzbinikiyüz)TL+KDV

İbrahim ÇATAK

 

 İhalenin Yapılış Gerekçesi ;   Uskumruköy Mahallesi 402 parsel kuzeyindeki Park alanının 4000 m²lik kısmı üzerinde (297 m²  alanlı tesis binası) taşınmazın 3 (üç) yıl süreyle  kiraya verilmesi işi

 

Yukarıda belirtilen gerekçelerle; İhale konusu taşınmazın Aylık 9.100 TLX12ay=109.200 (Yüzdokuzbinikiyüz) TL+KDV (yıllık) bedelle (üç) yıl süreyle  PARK ONE Evleri Site Yöneticiliği adına Burak KAYAHAN ve İbrahim ÇATAK’a kiraya verilmesine ihalenin  İta Amirinin onayına sunulmasına İhale Komisyonunca 10.08.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

              

 

Dr.Mustafa TOK               Nadir GÜNDAY                       Fatik EKER             Mustafa BAKIR

İhale Kom.Başk.                        Üye                                    Üye                             Üye                                

                                                                                                  

Sevim KOÇ                     Sevim KOÇ                                 Mahmut ALİKAYA

Yazı İşl.Md.V.                 Mali Hizm.Müd.V                      İmar ve Şeh.Md.

                                                                 

 

O N A Y

Şükrü GENÇ

BELEDİYE BAŞKANI