2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi Açık teklif usulü ile

Sarıyer, İstinye Mahallesi, 393 ada, 2 parselde Mevlana Parkı alanında Kafeterya, halı saha, tesis binası ve park alanı temizliği,güvenliği sağlanarak kiralanması ihalesi.

Tarih/Saat: 22 Şubat 2018 11:30
Muhammen Bedeli : 180.000,00
Teminat Tutarı : 5.400,00
Icerik :

İhale şekli:2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi Açık teklif usulü ile

Konu: Sarıyer, İstinye Mahallesi, 393 ada, 2 parselde Mevlana Parkı alanında Kafeterya, halı saha, tesis binası ve park alanı temizliği,güvenliği sağlanarak kiralanması ihalesi.

Tarih-Saati: 22.02.2018-11.30

Muhammen bedel; 180.000,00-TL+KDV - Yıllık

Geçici teminat: 5.400,00-TL