2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Açık teklif usulü ile.

Gümüşdere Mah.3 pafta, 527 parsel sayılı yerde 125 m² alanlı taşınmazın işyeri olarak kiraya verilmesi işi hk.

Tarih/Saat: 22 Şubat 2018 12:30
Muhammen Bedeli : 21.000,00
Teminat Tutarı : 630
Icerik :

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Açık teklif usulü ile.

Konu: ​Gümüşdere Mah.3 pafta, 527 parsel sayılı yerde 125 m² alanlı taşınmazın işyeri olarak kiraya verilmesi işi hk.

Tarih/Saat : 22.02.2018 -12.30

Muhammen Bedel: 21.000,00-TL+KDV  Yıllık

Geçici Teminat: 630-TL