2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 45.maddesi Açık teklif usulü ile

Konu: Mirgün Mahallesi 46 pafta, 175 ada, 4 parselde Çocuk bahçesi alanında Çiçek satış yeri olarak kiraya verilmesi işi.

Tarih/Saat: 08 Mart 2018 11:30
Muhammen Bedeli : 90.000,00
Teminat Tutarı : 2.700,00
Icerik :

2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 45.maddesi Açık teklif usulü ile

Konu: Mirgün Mahallesi 46 pafta, 175 ada, 4 parselde Çocuk bahçesi alanında Çiçek satış yeri olarak kiraya verilmesi işi.

Tarih/Saat: 08.03.2018 11:30

Muhammen Bedel: 90.000,00-TL+KDV  Yıllık

Geçici Teminat: 2.700,00-TL