2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi Açık teklif usulü ile ihale.

Uskumruköy mah. 1449 ada, 7 parsel 74 m² alanlı yapının büfe/kafeterya olarak kiraya verilmesi işi hk.

Tarih/Saat: 22 Şubat 2018 12:45
Muhammen Bedeli : 18.000,00
Teminat Tutarı : 540
Icerik :

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi Açık teklif usulü ile ihale.

Konu: Uskumruköy mah. 1449 ada, 7 parsel 74 m² alanlı yapının büfe/kafeterya olarak kiraya verilmesi işi hk.

Tarih/saat: 22.02.2018 -12.45

Muhammen Bedel:18.000,00-TL+KDV  Yıllık

Geçici Teminat:  540-TL