2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi Açık teklif usulü ile.

Zekeriyaköy Mah.4 pafta, 134 parselde 80 m² taşınmaz dükkan kiraya verilmesi işi.

Tarih/Saat: 22 Şubat 2018 12:15
Muhammen Bedeli : 37.200,00
Teminat Tutarı : 1.116,00
Icerik :

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi Açık teklif usulü ile.

Konu: Zekeriyaköy Mah.4 pafta, 134 parselde 80 m² taşınmaz dükkan kiraya verilmesi işi. 

Tarih/saat:22.02.2018 -12.15

Muhammen Bedel: 37.200,00-TL+KDV Yıllık

Geçici Teminat: 1.116,00-TL

Dosya : İlgili dosyayı indirmek için tıklayınız.