2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile

Kilyos kain 901 ada 1 parsel sayılı taşınmazın Kamelya-1(30 m² ) alanın 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi ihalesi

Tarih/Saat: 26 Nisan 2018 11:50
Muhammen Bedeli : Aylık 400
Teminat Tutarı : 144 TL
Icerik :