2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi Açık Teklif Usulü ile

Sarıyer Maden Mahallesi Kuğu Sokak 1296 ada, 2 parsel ile 1345 ada, 1 parsel arasında brüt 85 m² alanlı prefabrik yapının 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi ihalesi

Tarih/Saat: 12 Nisan 2018 11:30
Muhammen Bedeli : Aylık 1750
Teminat Tutarı : 630 TL
Icerik :