2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile

Büyükdere Mahallesi kain 84 pafta, 555 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan binanın 10 yıl süreyle kiraya verilmesi işi ihalesi

Tarih/Saat: 03 Mayıs 2018 11:30
Muhammen Bedeli : Aylık 35.
Teminat Tutarı : 12.600 TL
Icerik :