2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile

İstinye Mahallesi, 393 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın 10.422 m² alanlı kısmı üzerinde bulunan Mevlana Parkı alanındaki Kafeterya, aydınlatmalı Halı saha, Halı sahaya ait Tesis Binasının 3 yıl

Tarih/Saat: 10 Mayıs 2018 11:30
Muhammen Bedeli : Aylık 15.0
Teminat Tutarı : 5.400 TL
Icerik :