Mustafa Kemal Atatürk

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİ

Sarıyer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nden alabileceğiniz hizmet alanları:
04 Ekim 2011
Mahalle : Tüm Sarıyer

 

 1. Cenaze hizmetleri
 2. Ambulans hizmetleri ( Hasta Nakil )
 3. Esnaf portör muayenesi
 4. Evlilik öncesi sağlık raporu
 5. Poliklinik ( muayene ) hizmetleri
 6. Laboratuar hizmetleri
 7. Psikolojik danışmanlık hizmeti

 

 1. Tüm bu hizmetler için iletişim telefonu
  242 19 14                         : (212)
 2.  Psikolojik danışmanlık hizmeti için randevu tel         : Cumhuriyet SADEM (212) 299 81 59
                                                                                                : Büyükdere SADEM   (212) 242 40 59

1.       CENAZE HİZMETLERİ :
·                    İlçemizdeki hastane dışı, adli olmayan tüm vefatlarda, ölüm belgesi müdürlüğümüzce verilmektedir.
·                    Bu amaçla Büyükdere'deki Müdürlük binamızda güvenlik görevlisi ve şoför tarafından gece 23:00'e dek nöbet tutulmaktadır.
·                    "Ölüm Belgesi" için gereken evraklar:
a. VEFAT EDENİN KİMLİK BELGESİ ( NÜFUS CÜZDANI ) ZORUNLUDUR ( eğer kayıp ise; ancak Nüfus Müdürlüğü'nden alınacak "Vukuatlı Nüfus Örneği" yerine belge olarak kabul edilir. Kimlik Belgesi vefattan sonra hiçbir şekilde bir belge olarak kullanılamayacak olup, tarafımızıdan el konularak iptali için Nüfus Müdürlüğü'ne intikali ile Müdürlüğümüz görevlidir.)
b. Ölüm sebebine ilişkin evraklar ( uzun süreli bir hastalık ise hastane evrakları, reçete ya da tetkikleri, ani bir ölüm ise ve ambulans çağırıldı ise buna ilişkin evrak.)
c. Ölüm Belgesinde ŞAHİT olarak imzası bulunacak kişi KİMLİK İBRAZ ETMEK ZORUNDADIR ve vefat edenin mümkün olduğunca en yakını olmalıdır.
·                    "Ölüm Belgesi" düzenlenmesi adli bir işlem olduğundan, belgeyi düzenleyen hekimin muayene, görüş ya da kararı kat'idir.
·                    Düzenlenen "Ölüm Belgesi"nin aslı defin işlemleri için ilgili makama teslim edileceğinden, cenaze sahiplerine ilerdeki veraset ilamı, maaş bağlanması ya da kesimi gibi hukuki işlemlerde kullanılanılmak üzere onaylı nüshaları tarafımızdan verilecektir.
·                    Belge düzenlenmesinden sonraki tüm cenaze işlemleri ( Cenazenin evden alınması, yıkanması, kefenlenmesi, gerekli ise ilaçlanması, morg hizmeti, ibadethaneye nakli ve mezarlığa nakli ), bölgemizde İBB Zincirlikuyu Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından verilmektedir.
2.        AMBULANS HİZMETLERİ :

 
·                    ACİL DURUMU OLMAMAK KAYDI İLE;
·                    Bölgemizde ikamet eden,
·                    Yatalak, düşkün ya da bir hastalık, kaza veya operasyon nedeniyle oturamayacak durumda olan hastaların,
·                    Hastane vb sağlık kuruluşları ile mesken arasındaki ulaşımları sağlanmaktadır.
·                    Hastalarımızın muayene, tetkik, müdahale ya da taburcu işlemlerine göre hareket edildiğinden, bu hizmet için önceden RANDEVU ALINMASI gerekmektedir. ( Acil hizmet verilmediğinden, acil bir talep karşılanamamaktadır. )
·                    Ambulanslarımız, HASTA NAKİL AMBULANSI olarak Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılmış olup, acil hasta taşıması ya da acil hastaya müdahalesi yasaktır. Acil bir vakaya rastlanması durumunda hasta alınmayacak, sadece 112 Ambulans ekibi gelene dek olay yerinde refakat edilecektir.
 
3.        ESNAF PORTÖR MUAYENESİ :

 
·                    İşyeri ruhsat alımında mevzuata göre zorunluluğu bildirildiği üzere;
·                    Özellikle gıda ve hizmet sektöründe hizmet verilen işyerleri çalışanları; (1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 126. ve 127. maddelerindeki hükümlerle, gıda üretim yerleri ve sıhhi müesseselerde çalışanların bulaşıcı hastalık taşıyıcılığı yönünden her 3 ayda bir muayene olma ve sıhhi rapor alma mecburiyeti getirilmiş ve bu sıhhi muayenenin de ücretsiz olarak belediye tabipleri veya hükümet tabipleri tarafından yapılacağı belirtilmiştir. )
·                    Bireysel başvurular için telefon irtibatı kurularak ayrıntılı bilgi alınabilir.
·                    Toplu başvurularda RADVEVU ALARAK, başvuru sahipleri işyerlerinde ziyaret edilecek, işgücü kaybı olmadan hizmet almaları sağlanacaktır.
·                    Akciğer grafileri çekilecek ve ilgili tetkikleri yapılacaktır.
·                    Portör Muayene Evrakı, tetkiklerin sonuçlanmasını takiben onaylanacaktır.
·                    Kamu hizmeti düşüncesi ile ve sıhhi iş yapan toplum sağlığı ile yakın ilişkili bu hizmette, bölge esnafımızı desteklemek amacı ile tüm muayene, grafi ve tetkikler için sadece çok cüzi bir ücret alınmaktadır.
4. EVLİLİK ÖNCESİ SAĞLIK RAPORU
·        18 yaş üzeri ve eşlerden en az birinin bölgemizde ikamet etmesi şartı ile;
·        T.C. ya da başka ülke vatandaşı tüm İlçemiz sakinlerine;
·        4721 sayılı Türk Medeni Kanunu gereği sunulan hizmet ile; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 123. ve 124., Türk Medeni Kanunu’nun 133. ve Evlendirme Yönetmeliği’nin 14. ve 15. Maddelerinde belirtilen, evlendirmeye engel olacak hastalıklar açısından muayene edilmekte, akciğer grafisi çekilerek tetkikleri yapılmaktadır.
·        Evlilik başvurusunda bulunan çiftlerin takibeden işlemleri için Müdürlüğümüz’den alacakları sağlık raporunu Evlendirme Şefliğine iletmeleri gerekmektedir.
5. POLİKLİNİK ( MUAYENE ) HİZMETLERİ
·        Büyükdere’deki Müdürlük binamızdaki polikliniğimizde tüm hastalarımıza ÜCRETSİZ muayene hizmeti verilmektedir.
·        Sağlık Bakanlığı’nın “Sağlıkta Dönüşüm” projesi çerçevesinde ve Aile Hekimliği Pilot uygulaması mevzuatının iznin verdiği ölçüde, güvenceli hastalarımızın reçeteleri SGK üzerinden temin edebilecekleri şekilde düzenlenmektedir.
·        Sosyal güvencesiz hastalarımızın ücretsiz muayenelini takiben, gerekli görülen tetkikleri yapılmakta ve verilen reçetelerine ilişkin ilaçları temin edilmektedir.
 
6.       LABORATUAR HİZMETLERİ

 
·         Polikliniğimizde muayene olan ya da bir sağlık kuruluşu hekimince yönlendirilerek tetkikleri belirlenen hastalarımızın
·         kan sayımı, kan biyokimyası (şeker, kolesterol, karaciğer, safra kesesi ve böbrek testleri), serolojik (romatizmal) tetkikleri ve idrar tetkikleri ÜCRETSİZ yapılmaktadır.

 

  

7.       PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETİ
 
·         “Sarıyer Aile Danışma ve Eğitim Merkezi ” SADEM ile, ailelere ve bireylere koruyucu, önleyici, geliştirici, rehberlik edici destek hizmeti sağlamaktadır.
·         Bu amaçla kurulmuş Cumhuriyet ve Büyükdere Mahallelerinde ki iki merkezde,
·         Toplam 6 psikolog, 1 sosyolog ile birlikte gerekli destek hizmetlerini sunmaktadır.
·         Aile Danışmanlığı, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi , Ergenlik Eğitimi , Bireysel Terapi, Grup Oturumları başlıkları altında sunulan tüm hizmetler, bireysel faydayı yüksek tutmak amacı ile RADEVULU verilmektedir.
·         İletişim bilgileri:
Cumhuriyet SADEM
Cumhuriyet Mah. Arabayolu Cad. No:45 Tarabyaüstü / Sarıyer
Tel: (212) 299 81 59
Büyükdere SADEM
Çayırbaşı Cad. Büyükdere Camii Sok. No:2 Büyükdere / Sarıyer
Tel: (212) 242 40 59