Mustafa Kemal Atatürk

Kardeş Şehir İlişkileri

Kardeş Şehir İlişkileri

Yurtiçi ve yurtdışındaki yerel yönetimlerle Kardeş Şehir İlişkileri, 5393 sayılı 03.07.2005 tarihli Belediye Kanunu’nun “Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri” başlıklı Madde 18 ve “Yurt dışı İlişkileri” başlıklı Madde 74’e göre yürütülmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri” başlıklı Madde 18’e göre; Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar verme ve Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar verme yetkileri Belediye Meclisine verilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Yurt dışı İlişkileri” başlıklı Madde74’e göre; Belediye, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organizasyonlara, kurucu üye veya üye olabilir. Belediye bu teşekkül, organizasyon ve yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirebilir veya kardeş kent ilişkisi kurabilir.

Bu kapsamda Sarıyer Belediyesi yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren yerel yönetimlerle, sosya-kültürel ve ekonomi alanlarında işbirliği geliştirmek ve yerel yönetim uygulamaları konularında bilgi ve deneyim paylaşımı yapmak amacı ile “Kardeş Şehir İlişkileri” geliştirmektedir.

Sarıyer Belediyesi’nin Yurtdışındaki Kardeş Şehirleri;

• Macaristan VAC Belediyesi
• İngiltere Enfield Belediyesi
• Gazimagusa Beyarmudu Belediyesi
• Kıbrıs Gönyeli Belediyesi
• Azerbaycan Haçmaz Belediyesi
• Bosna Hersek Jajce Belediyesi
• Güney Kore Busan Namgu  
• Almanya Aachen Belediyesi
• İtalya Ravenna Belediyesi


Sarıyer Belediyesi’nin Yurtiçindeki Kardeş Şehirleri;

• Ordu Mesudiye Belediyesi
• Rize Tunca Belediyesi
• Edremit Güre Belediyesi
• Kırklareli Pınarhisar Belediyesi
• Bolu İli Mudurnu Belediyesi
• Adalar Belediyesi
• Erzincan Mollaköy Belediyesi
• Erzincan Geçit Belediyesi
• Çorum Aşdağul Belediyesi
• Çorum Mecitözü Belediyesi
• Çorum Oğuzlar Belediyesi
 

Sarıyer Belediyesi’nin ekonomi, turizm, vb. konularda ilişkide olduğu yurtdışı temasları;

• Almanya Weilburg
• Almanya Russelsheim
• Hollanda Rotterdam
• Hollanda Feyenoord