Mustafa Kemal Atatürk

Sarıyer Belediyesi Hizmet Binası ve Kültür Merkezi

Sarıyer Belediyesi, Sarıyer’e kalıcı hizmetler sunmaya devam ediyor. Halihazırda 13 ayrı binada hizmet veren Sarıyer Belediyesi, yeni hizmet binasının hazırlık çalışmalarını tamamladı. Temeli atılan, hafriyat ve kazık çakma çalışmaları tamamlanan Sarıyer Belediyesi Hizmet Binası ve Kültür Merkezi, iddialı bir şekilde inşa edilecek.
10 Kasım 2011
Mahalle : Tüm Sarıyer

Sarıyer Belediyesi Ana Hizmet Binası - Kültür Merkezi ve Yenilenebilir Enerji Sistemleri ve İstanbul Boğazı ilişkili herşeyi kapsayan sunumların yapılacağı DEMOPARK ‘ı da içerecek olan, BREEAM sertifikalı – Yeşil ve Engelsiz Erişim özelliklerine sahip binamız

Sarıyer Belediyesi, Sarıyer’e kalıcı hizmetler sunmaya devam ediyor.

Halihazırda 13 ayrı binada hizmet veren Sarıyer Belediyesi, yeni ana hizmet binası ve Kültür merkezi ve Demopark projesinin tüm uygulama projelerini, Yeşil bina sertifikalandırma kuruluşu olan BREEAM kriterlerine tam bir uygunlık içerisinde tamamlayarak, ( SBHB & KM 1 ) temel çukuru hazırlık – İksa sistemi ve hafriyat işlerini 2012 yılı içerisinde tamamlamış olarak,

ana bina yapım ihalesini ( SBHB & KM2 ) de : 

16.10.2012 İlk İhale , ( Büyükşehir Yasasının Yürürlüğe girmesi ile Maslak – Ayazağa & Huzur Mahallelerinin Şişli Belediyesinden Sarıyer Belediyesi’ne Devri Nedeniyle SB Tarafınca iptal edilmesi nedeniyle ),

30.01.2013 İkinci ihale : K.İ.K.’e itiraz neticesi K.İ.K Tarafınca iptal edilmesi Nedeniyle,Ve nihayet,

05.09.2013 Tarihinde yapılan tekrar ihalemiz, ancak  K.İ.K. nezdinde yapılan itirazlar ve neticesinde K.İ.K. ilgili komisyonlarınca itirazların reddedilmesi neticesinde,

Açık ihalemizde, en uygun teklifi veren, En uygun‘’ BEMA İnşaat San. ve Tic. LTD.Şti. ‘’ ne 06.02 2014 Tarihli  Anahtar Teslimi Yapım Sözleşmesi İmzalanarak ve 10.02.2014 tarihi itibariyle yer teslimi gerçekleştirilerek, bu nadide projemizin yapım – gerçekleştirme faaliyetlerimize, 18 aylık sözleşme süresi içerisinde tamamlanacak şekilde başlanılmış durumdadır.

Planlamış olduğumuz Yapım metodolojimiz gereği, ara teslimatları ile belirli bölümleri ( Kültür merkezi – Demopark – Kapalı Yeraltı otopark birimleri gibi kullanımlara daha da önce açarak ) toplam 18 ay içerisinde tamamlanacak  olan Sarıyer Belediyesi Hizmet Binası ve Kültür Merkezi, yapım metodolojisi ile iddialı ve örnek bir yapım sistemi sunacak bir şekilde inşa edilecektir.


Dünyanın ilk “Yeşil Bina” sertifikalı kamu binası

Türkiye’nin ve dünyanın ilk “Yeşil Bina” sertifikasına sahip kamu binası olacak olan Sarıyer Belediyesi Hizmet Binası ve Kültür Merkezi’nde, bu konudaki dünyanın en önemli sertifika kuruluşlarının getirdiği standartları uygulanacak. Ayrıca bu standartlara ek olarak İnşaat Mühendisi olan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in öngördüğü yapım ve kullanım özelliklerine de sahip olacak.

Ana Hizmet Binası ( A Blok )  – Kültür Merkezi ( B Blok ) – Demopark’ı da terasında bulunduran Sürdürülebilir kentsel altyapı – yaşam – yenilenebilir enerji sistemleri ilişkili cazibe merkezi olma özellikli C Blok dahil, Toplam 86 500 m2 inşaat alanına sahip bina kompleksimiz, Sarıyer Belediyesi tarafınca yapılacak işler de dahil  yaklaşık 50 milyon Dolar’ın altında bir bedel ile halkımızın kullanımına sunulmuş olacaktır.

 ·         SBHB & KM1 ( Temel Çukuru Hazırlık –İksa ve Hafriyat işleri ) yapım kısmı tamamlanmış olup, SBHB & KM2 – Ana bina yapım süreci : ilgili  tüm uygulama projeleri ve ilgili ‘’ Anahtar Teslimi – Götürü bedelli olarak ihale edilmiş ve ilgilisözleşmesi imzalanarak yer teslimi de 10 02 2014 itibariyle yapılmış olarak işe de başlanılmış ve toplam 18 ( onsekiz ) aylık süre ile Nihai Ağustos 2015 içerisinde, ancak yer teslim ve işe başlama tarihini takip eden 4. ( Dördüncü ) / 8. ( Sekizinci ) ve 12. ( On ikinci ) aylarına karşılık gelen tarihli ara teslimatlar  ile ( Tüm otopark alanları ve C bölgesi  Tüm katlar ve Birinci normal kat seviyesinde yer alacak olan– Yenilenebilir enerji sistemleri ve Boğaz simulasyonunu da içeren DEMO PARK şeklinde bina kompleksimizin tamamlanması ve hizmete açılması planlanmıştır.

Sarıyer Belediyesi Hizmet Binası ve Kültür Merkezi & Demopark, yukarıda da değinilmiş olduğu şekilde planlanarak ara teslimatlar ile de kullanıma sunulmuş ve tamamı da toplam 18 ay gibi kısa bir sürede 2015 yılı son çeyreği içerisinde tamamlanacaktır . Mahalle arasında küçük inşaatların bile iki yılda tamamlandığı düşünüldüğünde oldukça kısa bir sürede tamamlanacak olan Sarıyer Belediyesi Hizmet Binası ve Kültür Merkezi & Demopark bina kompleksimiz, gerek yapısal olarak, gerekse işlevsel olarak bir çok özelliği de bünyesinde barındırmaktadır.

İnşaat süresi içerisinde dahi elektrik enerjisinin büyük bir kısmını Rüzgar ve Güneş enerjilerinden yararlanarak kendisi üretecek ( tamamlandığında 1- 2 MW kurulu kapasiteli – toplam gereksinimin yaklaşık % 10 – 15 ‘i ) olması ve ara teslimatları garanti edecek ‘’ Semi Top & Down ‘’ ( aynı anda hem yukarı, hem de aşağıya doğru inşaatın devam ettirilmesi )  yapım metodunun uygulanacak olması ve yapım süresi boyunca ilgi duyan herkese gerekli açıklamaların – sunumların yapılması sistemlerinin uygulanacak olması bu özelliklerden birkaçı olarak sıralanabilir.

Yapım süresince ilgi duyan herkese gerekli ziyaret ve açıklamalarda bulunmak için gerekli hazırlıklar planlanmış ve yapım süresince de tam bir şeffaflık içerisinde gerekli sunumlar yapılacak şekilde işlerimizi düzenlemiş durumdayız.

Ayrıca projemizin – güncel ilerleme görsellerimizi de resmi web sitemizde üç boyutlu görseller olarak halkımızın takiplerine sunmakta olacağız.

 

DÜNYADA İLK YEŞİL KAMU BİNASI

Yapımı tamamlandığında tüm dünyada geçerli “Yeşil Bina” sertifikası verme hakkına sahip olan iki kuruluştan biri olan BREEAM Sertifikası’na sahip ilk kamu ( ofis )  binası olacak olan Sarıyer Belediyesi Hizmet Binası ve Kültür Merkezi’nin bu sertifikaya sahip olması için sadece proje hazırlık aşaması değil, yapımı ve kullanımı süreçlerinde de titiz bir şekilde denetleniyor olacaktır.

Bu amaca yönelik olarak Yeşil Bina Sertifikasyonu çalışmaları, merkezi Londra’ da bulunan BREEAM (BRE’s Environmental Assessment Method) kuruluşu adına İTÜ tarafından görevlendirilen Dr. Deniz Artan İlter  ve belediyemiz Bünyesinde – uzman danışmanlarımızın da katılımları ile oluşturulmuş olan PYE - Proje Yönetim Ekibimiz tarafından yürütülmektedir.

BREEAM sertifikasyon sisteminin uygulanmasıyla; sürdürülebilir enerji performansı ve geri dönüşümlü malzeme kullanımı ile birçok önemli kazanımlar gerçekleşecek. “Yeşil bina”, birçok soruna çözüm getiren, içerisinde yaşayan ve çalışanların sağlık ve memnuniyet seviyelerini ön planda tutarak tasarlanmış, enerjinin ve suyun daha verimli kullanıldığı, atık seviyesi en aza indirgenerek geri dönüşüme önem verilen, inşa edilirken üretimi ve uygulanması aşamalarında çevreyi ve ekosistemi en az etkileyen malzemelerin kullanıldığı bir bina olacak.

Sarıyer Belediyesi Hizmet Binası ve Kültür Merkezi’nde;

• Daha iyi iç mekan kalitesi,

• Daha verimli enerji & su kullanımı,

• Geliştirilmiş ve daha verimli olacak bir çalışma ortamı,

• Arttırılmış gün ışığı alımı ile aydınlatma enerjisinde önemli tasarruflar,

• Çalışma düzeninde üretkenlik artışı,

• Personel ilişkilerinde ve iş hizmet kalitesinde artış,

• Hastalığa yakalanma oranlarında düşüş,

• Kullanım ve işletme maliyetlerinde de önemli düşüşler

• Altyapı hizmetlerinde minimum düzey,

• % 8-9 daha az operasyon maliyeti,

• % 7,5 binanın değerinde artış,

• % 3,5 kiralarda artış,

• % 3,5 doluluk oranında artış sağlayacak. 

Sarıyer Belediyesi Hizmet Binası ve Kültür Merkezi’nin tasarımı, yapımı ve kullanımı süreçlerinde su tasarrufu ve su kullanım verimliliğine azami ölçüde özen gösterilecek.

Ayrıca yenilenebilir enerji kaynakları dikkate alınarak enerji verimliliğini artırıcı sistemler benimsenecek ve bu sistemlerin tanıtımı ve sunumları da planlanmış C Blok’ta yer alacak olan DEMOPARK bünyesinde İstanbul Boğazımız simulasyonu ile birlikte halkımızın hizmetine sunulacaktır.

Malzeme ve kaynak israfının önüne geçilerek yaşanılan binanın çevre kalite bilinçli olarak planlanmıştır. Tüm bunlarla birlikte Sarıyer Belediyesi Hizmet Binası ve Kültür Merkezi’nin, çevreye olabilecek her türlü negatif etkilerinin bütünüyle ortadan kaldırılması veya kaydadeğer azaltılması için her türlü çalışma, düşünce ve pratikler dikkate alınmış ve uygulanacaktır.

YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ UYGULANACAK

Sarıyer Belediyesi Hizmet Binası ve Kültür Merkezi, proje aşamasından son çivi çakılana kadar yaşanacak süreçte ve sonrasında tüm dünyanın yöneldiği “Yenilenebilir enerji sistemleri” ile donatılacak. İnşaat aşamasında dahi  rüzgar ve güneşten yararlanılarak enerjinin bir kısmının ürerimine başlanılacak. Bu sistemler de dahil olarak tamamlanacak binamızda, özellikle enerji ve su tüketiminde büyük tasarruflar ve çevre korumasına büyük katkılar sağlanmış olunacaktır.

Video: İşte "O" AKILLI BİNA

Sarıyer Belediyesi Hizmet Binası ve Kültür Merkezi ve özellikle DEMOPARK bünyesinde uygulanacak yenilebilir enerji sistemleriyle;

 

YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ PLANLAMASI

                                 
   

GENEL BİLGİLER :

   

Yenilenebilir Enerji Sistemleri ve İstanbul Boğazı ilişkili sunulabilecek - bilgilendirme -eğitim amaçlı olası hertürlü olası bilgi ve derlemeleri kapsayan sunumların da yapılacağı DEMOPARK ‘ı da içerecek olan, BREEAM sertifikalı – Yeşil ve Engelsiz Erişim özelliklerine sahip binamız,

   

Konu sunum- bilgilendirme ( one stop shopping temelli ) malzemeleri, C Blok merdiven Attrium'u üzerine yerleştirilmiş olan ( cam kubbe) yapı içerisinde yer alan, Yapım sürecimizde devreye alınacak !!! , DANIŞMA - ÖN BİLGİLENDİRME ofislerinde, SBHB & KM & DEMOPARK projemizin, 1 / 150 ölçekli maketi üzerinden ve hazırlanmakta olan baskılı materyaller üzerinden ve bilgisayar ortamında oluşturulmakta olan malzemeler ile, halkımız ile inşaat yapım süğreci içerisinde dahi paylaşılacaktır.

   

Konu sunumlar, elektronik ortamda, konu mekandan elde edilebilmesinin yanında, www.sariyer.bel.tr resmi web internet sitemiz içerisinden de, sürekli - güncellenmiş içeriklere erişilebilecek şekilde düzenlemeler, halihazırda yapılmış durumdadır. ( Bunlar : Proje Tanıtım Kitapçığı , Proje Görselleri , Proje / Saha Mevcut durum - Yapım işleri ilerleme - Panoramik ( Photosynth ) & normal Fotoğrafları , basında çıkan proje ilişkili yazılar vs. şeklinde sıralanabilir.

   

Ana Hizmet Binası ( A1 & A2 / A Blok )  – Kültür Merkezi ( B Blok ) – Demopark’ı da terasında bulunduran Sürdürülebilir kentsel altyapı – yaşam – yenilenebilir enerji sistemleri ilişkili cazibe merkezi olma özellikli C Blok dahil,  Toplam 86 500 m2 inşaat alanına sahip bina kompleksimiz Sarıyer Belediyesi’nce yapılacak işler ( Altyapı & Çevre Tanzimi – Peysaj / İç Donanım ve tefrişi / Yenilenebilir enerji sistemleri vs. )  yaklaşık 100 – 110 milyon TL gibi bir bedele mal olacaktır.

Sağladığı Kazançlar ile yapımı için harcanan bedelin 10 – 12 yıl gibi, pek çok özel sektör projesinin dahi erişemediği bir sürede kendisini amorti edecektir.

                                 
   

YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ UYGULANACAK 

   

Sarıyer Belediyesi Hizmet Binası ve Kültür Merkezi, proje aşamasından son çivi çakılana kadar yaşanacak süreçte ve sonrasında tüm dünyanın yöneldiği “Yenilenebilir enerji sistemleri” ile donatılacak. İnşaat aşamasında dahi  rüzgar ve güneşten yararlanılarak enerjinin bir kısmının üzerimine başlanılacak. Bu sistemlerde dahil olarak tamamlanacak binamızda, özellikle enerji ve su tüketiminde büyük tasarruflar ve çevre korumasına büyük katkılar sağlanacak.

                                 
   

Sarıyer Belediyesi Hizmet Binası ve Kültür Merkezi’nde uygulanacak yenilebilir enerji sistemleriyle;

Miktar

Birim

Birim Üretim

Birim

Toplam Üretim             ( kW/h )

   

1 ) Teraslardaki Photovoltaic Paneller :

3000

m2

0,07

kW/m2

                       210   

   

2 ) Bloklar Çatı - Saçak şeritleri:

500

m2

0,07

kW/m2

                         35   

   

3 ) Parabolik Ayna yansıtıcı Photovoltaic Solar sistemler :

18

adet

3,5

kW/adet

                         63   

   

4 ) Helisel & Düşey Akslı - Tekil Rüzgar türbinleri :

         
   

4.1

                 

10

adet

15

kW/adet

                       150   

   

4.2

                 

8

adet

10

kW/adet

                         80   

   

5 ) Düşey Akslı  Yönlendirme panelli Rüzgar Türbinleri:

2

adet

250

kW/adet

                       500   

   

Olmak üzere, toplam 1000 kW/h ( 1 MW/h ), kurulu kapasite olarak, elektrik enerjisi üretimi planlanmaktadır.

 

 

 

kW/h

            1.038   

   

Böylelikle Toplam = 1000 kW/saat  kurulu, ancak garanti edilebilecek  750 – 800 kW  / 5000 kW toplam enerji miktarı ile = %  10 -15 üretim erişimiyle BREEAM sertifikası için önemli kriterlerden birini oluşturacaktır.

   

İnşaat - Yapım sürecinde de, Yenilenebilir elektrik ( Rüzgar & Güneş ) enerjisi üretimine yönelik olarak :

   

VAWT – Düşey eksenli Rüzgar Türbininin ( C bölgesinde ) inşaat yapım aşamasında yerleştirilmesi sayesinde- yapım sürecinde de yenilenebilir Rüzgar enerjisi kullanıma sokulabilecektir.

     
 

 

 

ENGELSİZ BİNA

“Sarıyer Belediyesi Hizmet Binası ve Kültür Merkezi” Projesinin engelliler için hiçbir engeli bulunmayan bir bina olarak tescil edilmesi ve sertifikalandırılması için gerekli proje tasarım kriterlerinin uygulanması ile birlikte, bu sertifikanın alınmasına yönelik kurumlar ile gerekli anlaşma ve sözleşmelerin yapılması çalışmalarına da başlandı. (AYDER – Alternatif Yaşam Derneği / YES – Yapı Erişim Sertifikalandırma sistemi bu kuruluşlardan ilk akla gelenleridir.) Bu hususda, halihazırda – gerçek anlamda – tek bir yetkili organizasyon olmaması eksikliğinin giderilmesi amacıyla da gerekli bir çalışma platformunun oluşturulması hususunda yukarıda da anılan kuruluşlar ile çalışmalarımız devam etmektedir.

ÇOK KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

Sarıyer Belediyesi Hizmet Binası ve Kültür Merkezi, yapım süreciyle de oldukça iddialı. Şimdiye dek sürdürülen çalışmalar ile, temel çukuru hazırlık – İksa sistemi ve hafriyat işlerini 2012 yılı içerisinde tam amlamış olarak,

ana bina yapım ihalesini ( SBHB & KM2 ) de : 

16.10.2012 İlk İhale ,

( Büyükşehir Yasasının Yürürlüğe girmesi ile Maslak – Ayazağa & Huzur Mahallelerinin ŞLişli Belediyesinden Sarıyer Belediyesi’ne Devri Nedeniyle SB Tarafınca iptal edilmesi nededeniyle ),

 30.01.2013 İkinci ihale : K.İ.K.’e itiraz neticesi K.İ.K Tarafınca iptal edilmesi Nedeniyle,

Ve nihayet,

05.09.2013 Tarihinde yapılan tekrar ihalemiz, ancak  K.İ.K. nezdinde yapılan itirazlar ve neticesinde K.İ.K. ilgili komisyonlarınca itirazların reddedilmesi neticesinde,

Açık ihalemizde, en uygun teklifi veren, En uygun‘’ BEMA İnşaat San. ve Tic. LTD.Şti. ‘’ ne 06.02 2014 Tarihli  Anahtar Teslimi Yapım Sözleşmesi İmzalanarak ve 10.02.2014 tarihi itibariyle yer teslimi gerçekleştirilerek, bu nadide projemizin yapım – gerçekleştirme faaliyetlerimize, 18 aylık sözleşme süresi içerisinde tamamlanacak şekilde başlanılmış durumdadır.

 

Ara teslimatları ile belirli bölümleri ( Kültür merkezi – Demopark – Kapalı Yeraltı otopark birimleri gibi kullanımlara daha da önce açarak ) toplam 18 ay içerisinde tamamlanacak  olan Sarıyer Belediyesi Hizmet Binası ve Kültür Merkezi, yapım metodolojisi ile iddialı ve örnek bir yapım sistemi sunacak bir şekilde inşa edilecek, Yapım aşamasında herhangi bir problemle karşılaşılmadığında B & C Bloklar Tamamı & Tüm ( A B C Bodrum Katları – otopark & 1. Bodrum Ofisler )  / Demopark dahil 2015 ilk yarısı içerisinde, ve tamamı da 2015 son çeyreği içerisinde bütünüyle tamamlanarak hizmete girecektir.

Sarıyer Belediyesi Ana Hizmet Binası SON DURUM 2014

10  Nisan 2014 - Zemin Kat

10  Nisan 2014 - Zemin Kat

10  Nisan 2014 - Zemin Kat

10  Nisan 2014 - Zemin Kat

10  Nisan 2014 - Zemin Kat

10  Nisan 2014 - Zemin Kat

10  Nisan 2014 - Zemin Kat

10  Nisan 2014 - Zemin Kat

10  Nisan 2014 - Zemin Kat

10  Nisan 2014 - Zemin Kat

10  Nisan 2014 - Zemin Kat

10  Nisan 2014 - Zemin Kat

10  Nisan 2014 - Zemin Kat

 

10  Nisan 2014 - Zemin Kat

10  Nisan 2014 - Zemin Kat

25 Mart 2014 / - 2 Bodrum katı – B Bölgesi A tarafından Proje Durumumuz

25 Mart 2014 / Zemin Kat B Bölgesi 126,50 kotundan Proje sahamız 

 

25 Mart 2014 / B Bölgesi / Zemin Kat – 126.50 kotu C bölgesi tarafından Projemiz ilerleme – Durum

 

25 Mart 2014 / A Bölgesi – İski Tarafından Başlık kirişi üzerinden Proje ilerleme durum

 

25 Mart 2014 / Proje Sahamız Güneyinden // A2 Blok çalışmaları & Şantiye geçici tesisleri kurulum aşaması Projemiz

 

25 Mart 2014 / Şantiye Girişinden / Işık okulları tarafından Proje sahamız

 

C Bölgesi – Balabandere cad. / Emniyet Tarafından Temel Çukuru

 

B Bölgesi ( 2. Bodrum kat döşemesi ) ortadan Proje Durumu

 

B Bölgesi (2. Bodrum kat döşemesi ) C Tarafına yakın noktadan Proje – Temel Çukuru

 

B Bölgesi – 126.50 = Zemin Kat Kotu / İksa destek çerçeve platformu üzerinden C Tarafından Proje Sahası 

 

B Bölgesi – 126.50 = Zemin Kat Kotu / İksa destek çerçeve platformu üzerinden C Tarafından Proje Sahası

A Bölgesi / İski Tarafından / Ana Hizmet Binamızın Oturacağı Bölge / Başlık Kirişi üzerinden Sahası

 

Sarıyer Belediyesi Ana Hizmet Binası 2013 Çalışmaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 İLGİLİ HABERLER:

 

Fotoğraf Galerisi