Mustafa Kemal Atatürk

Ayazağa (Maslak) Mah., 7347 ada 11, 15, 16 ve 17 no.lu parsele ilişkin UİP- 16619,2 Plan İşlem Numaralı Uygulama İmar Planı değişikliği hk.

24 Ocak 2018

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Müdürlüğü yazısı ile “Sarıyer Belediye Meclisinin kararı ile uygun görülen Sarıyer İlçesi, 7347 ada 11, 15, 16 ve 17 parsellere ilişkin UİP-16619,2 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli UİP Değişikliği Teklifinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca 26/09/2017 tarihinde onaylandığı” bildirilerek; plan paftaları ve plan raporu 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesine göre gereğinin yapılması için Başkanlığımıza iletilmiştir.

 

İlgi yazı ekleri, Müellifi tarafından hazırlanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 26/09/2017 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları, 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesine göre Belediyemiz Hizmet Binası 2. Katında (15/01/2018 - 15/02/2018) tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

 

İndirmek için tıklayınız