Mustafa Kemal Atatürk

Yapı Kayıt Belgesi Bildirimi İçin Belediyemize Verilecek Örnek Dilekçe

18 Ocak 2019 / 18 Ocak 2019

06.06.2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan 3194 sayılı Kanunun Geçici 16. Maddesinde ( İmar Barışı ) yer alan Yapı Kayıt Belgesine İlişkin Usul ve Esaslar başlıklı 6. Maddenin 1. Fıkrasında: ‘ Yapı Kayıt Belgesi verilen yapıların malikleri bu belgenin bir örneğini belediye ve mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyesine, bu sınırlar dışına İl Özel İdaresine vermek zorundadır ’ denilmektedir. Bu maddeye istinaden vatandaşlarımızın belediyemize Yapı Kayıt Belgesi bildirimi için başvuru yaptıklarında standarttın sağlanması için ekte yer alan dilekçe örneği hazırlanmıştır.

 

DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ