Mustafa Kemal Atatürk

Önemli Duyuru

08 Mart 2018 / 08 Mart 2018
Mahalle : Tüm Sarıyer

İLAN

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 127. Maddesi’nin; Geçici 24. Maddesi Gereği Taşeronda Çalışan Personelin İşçi Statüsüne Geçişi Sınavına Hak Kazananların Listesi

  1. Sarıyer Belediye Başkanlığında hali hazırda çalışmakta olan taşeron personelinin 696 sayılı KHK’ nin 127. Maddesinin geçici 24. Maddesi gereğince İşçi Statüsüne geçirilmesi başvuruları ile ilgili Tespit Komisyonu tarafından yapılan çalışma sonucunda çeşitli nedenlerle başvuruları reddedilen (374) personelden (222) personel itiraz komisyonuna itiraz başvurusunda bulunmuştur. Ayrıca son müracaat tarihi olan 11.01.2018 tarihine kadar ilk başvuruda bulunmayan ancak itiraz komisyonuna başvuran (6) personel olduğu tespit edilmiştir. İstanbul Valiliği bünyesinde oluşturulan itiraz komisyonunun yaptığı inceleme sonucunda (9) personelin başvurularının KABULÜNE; (19) personelin başvurusu mahkemeden MEMNU HAKLARIN İADESİ KARARI ALMASI ŞARTIYLA KABÜLÜNE; (200) personelin başvurularının ise REDDİNE karar verilmiştir.

 

  1. İtiraz komisyonu değerlendirmesi sonucunda toplam (200) personelin başvuruları reddedilmiş, (28) personel ise tebliğde belirtilen şartları taşıdıkları değerlendirilerek, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması öncesinde sınava girmeye hak kazanmıştır. Sınava Girmeye Hak Kazananların Kesin Listesi ilan ek’ indedir.

 

  1. Sınav 09-03-2018 / 18-03-2018 tarihleri arasında yapılacak olup personelin hangi tarihte ve nerede sınava gireceğine ilişkin liste ilan ekindedir. Personelin sınav tarihleri ve sınava gireceği yer ile ilgili müdürlükleri aracılığıyla bilgilendirme yapılacaktır. Geçerli mazereti olan personelin sınavları 19-03-2018 tarihlerinde yapılacaktır.

 

  1. Tebliğin “ Sınavın Gerçekleştirilmesi ve İlanı” başlıklı 39. Maddesi 1. Fıkrası gereğince hak sahibi işçilerin İşçi Statüsüne geçirilmesine ilişkin sınav tüm personel için SÖZLÜ+UYGULAMALI olarak yapılacak olup uygulamalı sınav her bir çalışanın sözleşme kapsamında tanımlanan pozisyonu ve fiilen yaptığı iş dikkate alınarak yapılacaktır.

 

  1. Sınav soruları personelin iştigal ettiği görevlerle ilgili konularda, yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeyine uygun olarak Valilik Makamı tarafından gönderilecek sorulardan oluşacaktır.

01-01-2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan uygulama tebliğinin ilan başlıklı 36-5 ve 37. maddesi gereğince itiraz komisyonu kararı ve nihai olarak sınava girmeye hak kazananların listesinin www.sariyer.bel.tr adresinde yayınlanmasına Tespit Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiştir.

 

EKLER            :

  1. İTİRAZ KOMİSYONU SONUÇ LİSTESİ
  2. SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN KESİN LİSTESİ
  3. PERSONELİN SINAV YERİ VE TARİHLERİ LİSTESİ