Emlak Vergisi

İlgili Birim:
Gelirler Müdürlüğü Emlak Şefliği

İletişim:
Nazarlık Deresi Sok. No.26 Büyükdere - Sarıyer
Tel: 444 1 722

Gerekli Belgeler:
1- Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi
2- Tapu Fotokopisi
3- Emlak Vergisi Bildirimi
a- Bina Bildirim Formu
b- Arsa Bildirim Formu
c- Arazi Bildirim Formu
4- Vekâletname (Başkası adına beyan verilecekse)
5- Kısıtlılık Belgesi (Kısıtlılık uygulanacaksa)
6- Emekli Cüzdan Fotokopisi ve Emekli Bildirim Formu (Tek meskeni olan emekli iseniz)
7- Elektrik ve Su Sözleşmesi (Yeni bitenler için)
8- Yapı Kullanma Ruhsatı ( Varsa )

Bildirim Ne Zaman Verilir?
•  Emlak satın alındığında,,
•  Yeni inşa edilen yerler kısmen de olsa kullanılmaya başlandığında,
•  Vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması hallerinde,
•  Miras yolu ile intikal ettiğinde,
Bütçe yılı içerisinde Emlak Vergisi Bildirimi verilmesi zorunludur.

Bildirim Verme ve Ödeme Süreleri: 
•  Emlak vergisi beyannamesi, Ocak ayından Mayıs ayının sonuna kadar verilir. Vergi iki eşit taksitte ödenir. Birinci taksit, Ocak ayı başından Mayıs ayı sonuna kadar; ikinci taksit, Kasım ayı içerisinde ödenir.
•  Sonradan alınan gayrimenkuller ve ek binalar için alındığı yıl içerisinde beyanname verilmesi gerekir.
•  El birliği (İştirak halinde) mükellefiyetin ortaklar müşterek imzalı bir bildirim verebilecekleri gibi münferiden de bildirim verebilirler. Paylı mükellefiyette ise her ortak tarafından belirlenmiş paylar için ayrı ayrı bildirim verilmesi gerekir.
•  Geçici ve daimi mükellefiyetten yararlanan bina, arsa ve araziler için de bildirim verilmesi gerekmektedir.

Ödeme Yapılabilecek Yerler:

1.      Rumeli Hisar Mahallesi (Muhtarlık Binası)

2.      Fatih Sultan Mahallesi (Muhtarlık Binası)

3.      Pınar Mahallesi (Muhtarlık Binası)

4.      Darüşşafaka Mahallesi (Muhtarlık Binası)

5.      Ferahevler Mahallesi (Hükümet Konağı Giriş Kat)

6.      Bahçeköy Mahallesi (Semt Evi)

7.      Zekeriyaköy (Hizmet Binası- Zabıta Birimi)

8.      Sarıyer Belediyesi Merkez

 

•  İnternet üzerinden 'e-belediye" hizmet başlığı altından 'Online Ödeme Sistemi" 

 

Emlak Bildirimi Verilirken Dikkat Edilecek Hususlar:
1- Sokak, cadde, site bilgileri (taşınmazın hangi sokak, cadde, sitede kaldığı ).
2- Binaya ait arsa payı.
3- Binanın sınıfı ( lüks, 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf ).
4- Binanın türü ( işyeri, mesken vb. ).
5- Binanın inşaat bitim tarihi.
6- Binanın dıştan dışa yüzölçümü ( kaç m2 olduğu ).
7- Hisseli ise hisse nispetleri.
8- Kalorifer, asansör var mı?
9- İktisap tarihi

Diğer Önemli Bilgiler: 

•  Sinema sahibi iseniz biletleri getirip mühürletmeniz gerekir.

İlgili Kanun ve Mevzuat:

•  2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu (17354 no'lu, 29.05.1981 tarihli resmi gazete)