Mustafa Kemal Atatürk

EĞLENCE VERGİSİ

İlgili Birim 
Belediye Gelirler Müdürlüğü Tahakkuk Şefliği

Gerekli Belgeler: 
İşyerleri, aşağıdaki belgeler ile müracaat edeceklerdir. 
1- Eğlence Vergisi Beyannamesi 
2- Vergi Levhası 
3- Çalışma Ruhsat Fotokopisi 

Bildirim Ne Zaman Verilir?

İşyerlerinde bir kereye mahsus verilecek bildirim
• Yeni kullanımlarda, 
• Yer değiştirmelerde, tekrar verilecektir. 

Eğlence Vergisine Tabi işyerleri:
• Sinema salonları, 
• Spor müsabakaları ve at yarışı yapılan, konser düzenlenen yerler,
• Sirkler, lunaparklar, çalgılı bahçeler,
• Müşterek bahisciler,
• Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, bilardo ve masa tenisi salonları gibi eğlence yerleri.

Nasıl ödenir?
• Vergi, biletle girilen yerlerde bilet bedellerine eklenmek suretiyle hesaplanır ve belediye tarafından özel damga konulması sırasında ödenir. Bu suretle alınan biletlerin kullanılmadan iadesi halinde peşin olarak ödenen vergi geri alınır.
• Genel ve Katma Bütçeli idarelerle, il özel idareleri ve Köyler tarafından yürütülen spor müsabakaları, at yarışları v.b. faaliyetlerde bilet bedeli ile birlikte alınan vergi, takip eden 20 gün içinde belediyeye ödenir.

• Müşterek bahislerde her aya ait vergi o ayı takip eden ayın 20'inci günü akşamına kadar belediyeye bir beyanname ile bildirilir ve aynı sürede ödenir.
• Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde her aya ait vergi o ayı takip eden ayın 20'inci günü akşamına kadar belediyeye ödenir.

Ödeme Yapılabilecek Yerler:
• Sarıyer Belediyesi Merkez ve Mahalle Vezneleri.
• Halk Bankası Sarıyer Şubesi TR 94 0001 2009 8630 0007 0000 22 No'lu Hesap
• İnternet üzerinden "e-belediye" hizmet başığı altından "Online ödeme Sistemi". 

Diğer önemli Bilgiler:
• Sinema sahibi iseniz biletleri getirip mühürletmeniz gerekir..

İlgili Kanun ve Mevzuat:
• 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu (17354 nolu, 29/05/1981 tarihli resmi gazete)

 

İletisim 
Büyükdere Mah. Maltız Deresi Sokak No:16 Sarıyer 
Tel: (212) 242 75 07