İşyeri Açma Harcı

İlgili Birim 
Belediye Gelirler Müdürlüğü

İletişim 
Büyükdere Mah. Maltız Deresi Sokak No:16 Sarıyer 
Tel: (212) 242 75 07

Gerekli Belgeler:

1- İşyeri açma beyan formu,
2- İşyeri açma beyan formu
3- Ruhsat teflifi yazısı

Harcı Kimler, Ne Zaman Verir? 
İşyerlerinde, bir kereye mahsus verilecek harç,
• Yeni kullanımlarda,
• Yer değiştirmelerde, 

Ödeme Yapılabilecek Yerler:
• Sarıyer Belediyesi Merkez ve Mahalle Vezneleri.
• Halk Bankası Sarıyer Şubesi TR 94 0001 2009 8630 0007 0000 22 No'lu Hesap
• İnternet üzerinden "e-belediye" hizmet başlığı altından "Online ödeme Sistemi" 

İlgili Kanun ve Mevzuat:
• 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu (17354 nolu, 29/05/1981 tarihli resmi gazete)