Mustafa Kemal Atatürk

SEKOM

 

Engelsiz Sarıyer hedefine ulaşmak için; çağdaş, temel insan haklarına saygılı, eşit yurttaşlık bilinci ve sosyal belediyecilik ilkeleri ile uyumlu hareket ediyoruz. Yapacağımız her projede, atacağımız her adımda; kent yaşamının tüm paydaşlarının ihtiyaçlarını ve yaşam şartlarını göz önünde bulundurmak durumundayız. Tüm hakların ve hizmetlerin herkes gibi engelliler için de ulaşılabilir, erişilebilir ve kullanılabilirliğini sağlamak perspektifi ile çalışıyoruz.
 
 
Göreve başladıktan kısa bir süre sonra, ilgili sivil toplum kuruluşları ve engelliler ile beraber çalışmalar gerçekleştirerek; Sarıyer’in geleceğini planladığımız Sarıyer Kalkınma Eylem Planı’nda engelli vatandaşlarımız için de hedefler belirledik. Belirlediğimiz hedefler doğrultusunda çalışmaları koordine etmek ve gerçekleştirmek üzere sorunu yaşayan kişilerin de çözümünde içinde olmaları gerektiği düşüncesiyle 2010 yılı Temmuz ayında kurduğumuz Engelli Koordinasyon Merkezinde engelli bir arkadaşımızı görevlendirdik.

Engellilere yönelik yapacağımız çalışmalarımızda bedensel engellerin (fiziksel, duyusal vb.), çeşitli eksikliklerin, yetersizliklerin engelli kişi ve ailesi üzerindeki etkisini en aza indirecek fiziksel, çevresel ve sosyal ortamı sağlamayı hedefliyoruz. Engelli kişileri, yaşamı sınırlı bireyler yerine; hayatın içinde olan, üretime katılan ve ihtiyaçlarını kendisi karşılayabilen, sosyal yaşam içinde kendisine yer edinebilen; bağımsız bireyler haline getirmek asli görevimiz olmaktadır.
 
 
Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sayesinde önemli ilerlemeler katettik. Bugün itibariyle birçok konuda engelli vatandaşlarımıza düzenli hizmet vermekteyiz. Geldiğimiz noktayı yeterli görmüyor, daha iyisini yapmak için çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz. Biliyoruz ki daha yapacak çok işimiz var.

 

Sarıyer Belediyesi olarak
“Her Şey Engelsiz Sarıyer İçin”
ilkesini hayata geçirmek üzere çabalarımız devam edecek.

 

Engelli kişilerin kendileri ile ilgili çalışmalarda yer almaları düşüncesi ile 2010 yılı Temmuz ayında kurulan Sarıyer Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi (SEKOM)’nde engelli bir kişi olarak görevlendirildim.
 
SEKOM, doğrudan çalışmaların yanında belediye çalışmalarının kentin ve kent olanaklarının herkes için kullanılabilirliğini sağlayacak; fiziksel ve sosyal anlamda ‘Engelsiz Sarıyer’ vizyonu ile uyumlu yürütülmesini koordine etmektir.
 
Uygulanan politikalar sonucu acıma ve duygu sömürüsünün nesnesi olarak görülmeye başlanan engelli vatandaşlarımız çoğunlukla bu durumu kabullenmeye başlamış ve kanıksamışlardır. Bu çağdışı yaklaşımı onaylamamız mümkün değildir.
 
 
Birleşmiş Milletler evrensel insan hakları ve BM engelli kişilerin hakları sözleşmesine uygun sosyal politikaların yaşama geçirilmesi ile bu tabloyu değiştirmek mümkündür.
Sarıyer’de engelli ve dezavantajlı vatandaşlarımız ile yakın temas noktasında bulunan bir birim olarak çalışmalarımızı sosyal belediyecilik ilkeleri, eşit yurttaşlık ve insan onuruna saygı temelinde yürütmekteyiz. Sunduğumuz hizmetlerin bir lütuf olmadığı, engelli vatandaşlarımız için hak olduğunu ve sosyal belediyeciliğin gereği sosyal dayanışmayı da içerdiğinin bilincinde olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
 
İlçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımız ve aileleri ile yine ilçemizde faaliyet gösteren ilgili kurumlarla geniş bir işbirliği ve iletişim sağlamış bulunuyoruz. Bu yaklaşım ve işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızdan bazı bilgi ve görüntüleri sizlerle paylaşmak istiyoruz.
 
Engelsiz Sarıyer vizyonu ile çalışmalarımıza yön veren ve destekleyen Başkanımız Sayın Şükrü Genç’e, başkan yardımcılarıma, Sosyal Yardım Işleri Müdürüme ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Biliyoruz ki, engelsiz Sarıyer hayal değil.
 
Mahmut KEMENT
SEKOM Sorumlusu
Tel       : 444 1 722